COAR Açık Arşivlerde İyi Uygulamalar için Topluluk Çerçevesi

Confederation of Open Access Repositories (COAR) = Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu geçtiğimiz Ekim ayında açık, akademik arşivler için, COAR Community Framework for Good Practices in Repositories adı ile bir iyi uygulamalar çerçevesi yayınladı. Belirli kategoriler altında açık, akademik arşivlerin iyi uygulama kritelerini içeren bu tablo, arşiv yöneticileri, metadata uzmanları, bilişim teknolojileri uzmanları ve kütüphaneciler için bir rehber, kontrol listesi niteliği taşıyor.

Açık arşivler topluluğu tarafından bu çerçeveyi Türkçe’ye çevirdim, metni bu adreste bulabilirsiniz. Çerçeve, Türkçe dahil toplam sekiz dilde herkesin kullanımına açık.

“Bu çerçevenin amacı, açık arşivlerin mevcut operasyonlarını bir dizi uygulanabilir ve başarılabilir iyi uygulamaya dayalı olarak değerlendirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmaktır.

Halen, açık arşivlerin operasyonlarını belirli açılardan (keşif, erişim, yeniden kullanım, bütünlük, kalite güvencesi, koruma, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi) değerlendirmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir dizi mevcut çerçeve ve değerlendirme kriteri mevcut, ancak bu kriterler belli kuruluşlar tarafından benimsenmiş ve sıklıkla yalnızca bir bölge veya bir arşiv türü ile ilgilidir.

Bu çalışmanın amacı, farklı türdeki (yayın, kurumsal, veri vb.) açık arşivler tarafından, farklı coğrafi ve tematik bağlamlarda benimsenebilecek ve kullanılabilecek en iyi uygulamaları değerlendirmek için ilgili kriterleri küresel, çok boyutlu bir çerçevede bir araya getirmektir.”