CC 4.0 lisansları Türkçe çeviri taslağı kamuoyu görüşüne açıldı

Günün güzel haberi; Creative Commons (CC) 4.0 lisansları çok yakında Türkçe olarak da kullanılabilecek. CC Türkiye, lisans çeviri taslağını 20 Mart-10 Nisan arasında kamuoyu görüşüne açtığını duyurdu. Nisan ayı sonuna kadar, görüşlerin değerlendirilerek çeviriye yansıtılması ve CC merkez ofisi ile mutabık kalarak Türkçe lisansların kullanıma alınmasını planlıyoruz.

CC Türkiye ekibi, geçtiğimiz yıl yalnızca lisans metinlerinin değil, lisanslar hakkındaki CC orijinal sayfalarının Türkçe’ye çevrilmesi, Türkçe sitenin yapılandırılması ve içerik oluşturulması konusunda da epey iş çıkardı. Yasal lisansların çevirisi yapılırken bu metinlerin hukuki terminolojiye uygunluğu, Türkçe’de doğru karşılıkların bulunması ve paydaşlar tarafından benimsenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle de teknolojinin hızına paralel değişen bilişim konularında, yabancı kelimelerin olduğu gibi alınıp kullanılagelmesi, pek çok kelimenin Türkçe karşılığının olmayışı, hukuki terminolojinin teknolojiyi geriden takip ediyor olması bu çevirileri zorlaştıran noktalardan bir kaçı. O nedenle ana lisans metinlerinin çeviri sürecinin daha dikkatli ve tüm paydaşları kapsayacak bir planlama ile sonlandırılmasına özen gösteriliyor. Özyeğin Üniversitesi‘nin halen resmi temsilciliğini yaptığı CC Türkiye, proje partnerlerinin desteği ile bu sürecin son ve en önemli aşamasına geldi. Çeviri taslağı hukukçular, aktif lisans kullanıcıları, dil bilimciler, çevirmenler, bilişim uzmanları ve bilgi yöneticileri dahil olmak üzere tüm paydaşların katkısını almak üzere, kamuoyunu görüşüne açıldı.

CC Türkiye web sitesindeki detaylı duyuruya bakın lütfen. Taslak çeviri dokümanı 20 Mart-10 Nisan tarihleri arasında görüşlerinize açık olacak. Konuyla ilgili yeni yazılarda görüşmek üzere.

Açık Eğitim Haftası

10-15 Mart tarihleri arasında dünyada Açık Eğitim Haftası kutlanıyor. Bu hafta eğitimin evrensel bir hak olduğu, herkesin erişimine ve paylaşımına açık olması gerektiği düşüncesi ile farklı ülkelerdeki açık eğitim projeleri, açık ders malzemeleri portalları, açık lisanslar ve ilgili konuların paydaşları tarafından tartışılacağı bir hafta olacak. Biz de Creative Commons Türkiye ekibi olarak ülkede konuyla ilgili farkındalığı artırmak, dünyada neler oluyor, biz bu gelişmelerin neresindeyiz konularını gündeme getirmek için bir webinar düzenledik. 12 Mart saat 14:00’de gerçekleşecek webinarın ayrıntıları http://creativecommons.org.tr/webinar-dunyada-acik-egitim-trendleri-ve-turkiyede-durum adresinde. Image