bio – publications – talks

Information management consultant based in London, UK.

PRESENTATIONS | RECORDINGS

Ilkay Holt has been working the areas of electronic resource management, licensing, open access, open repositories and open science for many years. Holt is a librarian by training, worked in university libraries in Turkey, served as a library director for over eight years. She also worked in the Turkish National University Library Consortium (ANKOS) for ten years serving in open access and licensing groups as well the steering committee. She became a freelance consultant in 2016 in the library and information management sector in London, UK. Currently, she works for Confederation of Open Access Repositories (COAR) and the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. At COAR, she is involved in international alignment and capacity development activities for the global repository network in EC-funded OpenAIRE Advance project. At FAO, she works on capacity development programmes particularly in coordinating online training courses in information retrieval, open principles and data management. She worked in the DFID-funded GODAN Action project and is still involved in Research4Life Initiative in Capacity Development Subcommittee. In addition, Holt is Creative Commons Global Network Member and representative for Creative Commons Turkey.

Türkçe

Bilgi ve Belge Yönetimi (İstanbul Üniversitesi, 2003), ve Yöneticiler için İşletme Yönetimi (Özyeğin Üniversitesi, 2013) bölümlerinde yüksek lisans yaptım. Son sekiz yılı yöneticilik pozisyonunda olmak üzere, uzun yıllar Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde (Koç ve Özyeğin Üniversiteleri) çalıştım. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’da yönetim kurulundaki pozisyonum dahil on yıl görev aldım. Ağırlıklı çalışma alanlarım elektronik kaynak yönetimi, açık erişim ve açık bilimdir. Halen Creative Commons Türkiye Şube Temsilcisi, Uluslararası E-LIS açık arşivi Türkiye editörlüğü ve RDA (Research Data Alliance) Tarım Bilimleri Göstergeleri (Agricultural Science Indicators) Çalışma Grubu eş-başkanlığı görevlerini yürütmekteyim. 2016 yazından bu yana İngiltere Londra’da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapıyorum. Hali hazırda COAR (Confederation of Open Access Repositories = Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) ve Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) için çalışıyorum. Her iki organizasyonda açık erişim ve açık veri yönetimi konulu projelerde görev alıyor, online kapasite geliştirme programlarını koordine ediyorum.

Blog at WordPress.com.

Up ↑